Aktuális események 2020/2021

04.01-06. Tavaszi szünet

Aktuális események 2020/2021

Aktuális események 2020/2021

Tájékoztatás a 24.hu internetes hírportálon megjelent cikkre

Tájékoztatás a 24.hu internetes hírportálon megjelent cikkre

 

Iskolánkról a 24.hu internetes hírportálon, már a címét tekintve is félrevezető és az iskola pedagógusait, az igazgatót, és a szülői közösséget, valamint a református egyházat rossz színben feltüntető cikk jelent meg. A cikket számtalan komment követte, melyek hangneme írójuk vérmérsékletét tükrözte. Voltak, akik azonnal ítélkeztek felettünk, voltak, akik kételyeket fogalmaztak meg.

Egy édesanya sérelme az, hogy középsúlyos értelmi fogyatékos, Down-szindrómás gyermeke a tablókészítés során nem egyenlő elbánásban részesült, ezért megjelentette az indulatokat kavart cikket, melynek címe:

Szülők akadályozták meg egy református osztályban, hogy a fogyatékkal élő gyerekek felkerüljenek a tablóra.

Már a címből úgy tűnik, mintha egy osztályba járó diákok közül a fogyatékkal élők nem kerülhetnének fel a tablóra. Erről szó sincs. Idén az a, b, c osztály végzősei és a speciális tagozat enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos nyolcadikosai külön-külön készíttettek tablókat, és azokon mindenki szerepel. Tehát a tablók osztályközösségenként készültek el, ahogy ez az elmúlt években is történt.

A gyerekek akarták, a szülők megfúrták – szól a következő alcím.

Ez nem csúsztatás, hazugság. A nyolcadik évfolyam református osztályából, valamint a b, és c osztály végzősei közül egyetlen gyerek sem jelezte, hogy szeretne a speciális tagozat nyolcadikosaival egy tablóra kerülni, hiszen a nyolc év alatt egyetlen tanítási órát sem töltöttek együtt, így csak látásból ismerték egymást. Tehát a gyerekeknek nem volt olyan szándéka, akarata, amit a szülőknek meg kellett volna fúrni.

A tabló mérete

Az a tabló, amelyiken 40-45 kép helyezkedik el osztályonként változó, hol kisebb, hol nagyobb, álló, vagy fekvő formátumú, de létezik ovális is. A speciális tagozat nyolcadikosai idén öten voltak. Tablójukon 8 kép helyezkedik el. Valóban kisebb, mint egy 45 képet tartalmazó tabló, de a rajta lévő képek mérete megegyezik bármelyik tablóéval.

Speciális tagozatos végzős diákjaink megérdemelnek egy saját tablót, ahogyan a többi osztály mellett egy közösségként vettek részt a ballagáson, és ahogyan az ünnepi műsorban egy közösségként lettek ők is a színpadra szólítva.

Én köszönöm az iskolai közösségünk minden volt és jelenlegi diákjának, pedagógusának a szülői közösségnek, akik egy ilyen méltatlan rágalmazás ellenére bíztak bennünk, és tudják, hogy a „Bíróban” a fogyatékkal élők támogatása, az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód, nem csak hangzatos szavak, hanem a mindennapi tetteinkben is megvalósul. Remélem, az azonnal ítélkezők és a kételkedők, most más véleményt fogalmaznak meg. Külön köszönet illeti gyógypedagógusainkat, akik nap, mint nap küzdenek azért, hogy a fogyatékkal élő diákjaink társadalomba való beillesztése a lehető legkönnyebben történjen.

Tudom, hogy a megindított hírfolyam már tán nem is a tablóról a szól, és igazán nincs is nagy hírértéke, hogy iskolánkban az egyenlő elbánás alapján, négy végzős közösségnek négy tablója van.


Szigetszentmiklós, 2018. július 12.

Noseda Tibor
igazgató