Aktuális események 2021/2022

Aktuális álláshirdetések - megtekintés

 

Aktuális események 2021/2022

Aktuális események 2021/2022

Titkárság nyitvatartás

Hétfő              7:30-12:00
Kedd                             -
Szerda           7:30-12:00
Csütörtök     11:00-15:30
Péntek           7:30-12:00

Ebédszünet 12:00-12:30

 


Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
Tájékoztató
Intézmény neve: BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

 


2021 szeptemberétől Nagy-Forrás Rita a Szigetszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ iskolai szociális segítője ügyeletet tart: hétfői napokon 8-12 és szerdai napokon 8-11 között illetve egyénileg egyeztetett időpontban.


Elérhetőség: (munka mobil) 06-20-5205696

E-mail cím: szszm.iskolaiszocmunka@gmail.com,  forras.rita@cssk.szszm.hu,   +36 24 443 367 

A tevékenység célja, hogy egyéni, csoportos és közösségi foglalkozások keretében támogatást nyújtson a gyermeknek, a szülőknek és a pedagógusoknak, továbbá segítse a gyermekeket az iskolai közösségbe való beilleszkedésben, tanulmányi előmenetelükben, veszélyeztetettségük megelőzésében, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében.


Ennek érdekében a Szociális Segítő az alábbi módokon tud segíteni gyermekeknek, szülőnek, pedagógusnak egyaránt: 

●   konfliktuskezelés speciális módszerekkel (pl.mediáció);
●   segítő beszélgetés egy aktuális problémában, elakadásban;
●   krízisintervenció (beavatkozás, segítségnyújtás krízishelyzetben);
●   tanácsadás;
●   információnyújtás az elérhető szociális szolgáltatásokról, ügyintézés segítése;
●   prevenciós foglalkozások szervezése;
●   szociális készségek, kommunikáció fejlesztése csoportos formában;
●   osztályközösségekben jelentkező problémák megoldásának támogatása csoportos foglalkozások keretében;
●   szülőcsoportok szervezése.


Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2) bekezdésében foglalt adatait.