Aktuális események 2022/2023

December 1.

- Iskolai rajzverseny

December 2.

- A tanulók jelentkezése a központi írásbeli
felvételi vizsgára közvetlenül a központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe

December 4.

- Adventi vasárnap

December 6.

- Mikulás

December 8.

- Bolhapiac 14.00-15.00-ig

December 9.

- Difer mérés elvégzése

December 14.

- Vers- és prózamondó verseny 1-2.évfolyam

- Iskolai rajzverseny-leadási határideje

December 15.

- Vers- és prózamondó verseny 3-4.évfolyam

December 16.

- Pest megyei Rendőrkapitányság
előadása: Közlekedésbiztonság -felső
tagozat 11-es terem, 12.50-13.35

- Ismeretterjesztő előadás - 11-es
terem, 14.00-15.00

December 18.

- Gyerekek karácsonya Református templom

December 20.

- Magatartás és szorgalom értékelés -
osztályfőnök értékel

-Mikulás - Party 15.00-17.00

December 21.

- Iskolai karácsonyi ünnepség
Osztálykarácsonyok

- Kántálás 14.00
Tanári karácsony 17.00

December 22-23.

-Téli szünet

December 26-30.

-Téli szünet

Aktuális események 2022/2023

Aktuális álláshirdetések - megtekintés

Titkárság nyitvatartás
Hétfő: 7:30 - 12:00
Kedd: -
Szerda: 7:30 - 12:00
Csütörtök: 7:30 - 16:00
Péntek: 7:30 - 12:00
(12:00-12:30 ebédszünet)

 

 

Digitális segédanyagok:

 

FELMÉRÉS

Számos

Egér mozgatása

Bal klikk

Jobb klikk

Húzás

Dupla katt

Billentyűk

Videokos

Pontok összekötése

Színező

Puzzle

Tisztelt Érdeklődő!

 

Köszöntöm Önt a Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola honlapján, megtiszteltetés, hogy érdeklődéssel fordul iskolánk oktató-nevelő tevékenysége felé.

 

Szigetszentmiklós, a főváros vonzáskörzetében elhelyezkedő kisváros, az utóbbi években egyre népszerűbb lakóhely. Sokan telepednek le a városban, ezáltal megnőtt a lakosok, és természetesen az iskolások száma. Évről-évre egyre több, és a köznevelés valamennyi intézménytípusa megtalálható a folyamatosan bővülő településen. Működik több állami és magán bölcsőde és óvoda négy általános iskola, két szakgimnázium, gimnázium és szakiskola.

 

Szigetszentmiklóson a szervezett oktatást 1690-től számítjuk. Akkor a református egyház helyi egyházközsége összefogta az iskoláskorú fiatalokat, és a kor elvárásainak megfelelően tanította őket. Az egyházközség a jelenlegi Kossuth utcában helyezkedett el, így mondhatjuk, hogy az az iskola volt a mai – eredetileg 1. számú Általános Iskolaként elkeresztelt – Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola jogelődje. Régi alapító okiratunkban szerepel is az 1690-es dátum.  

A történelmi távlatoktól a mai napig az oktatás sokat változott, és az ugrásszerűen megemelkedett létszám, valamint a mai kor elvárásai miatt folyamatosan, néha kényszerből, de jobbító szándékkal változik.

Az iskola 1959-ben megépített Kossuth Lajos utcai épülete a központi telephely. A Kossuth Lajos utcában, a központi épülettől öt ház távolságra található „Buga” sportudvar és ebédlő, a Kossuth utcai Református Templom közösségi helyiségének három termében tanulnak a gyógypedagógiai tanrend szerint haladók, valamint a Petőfi utcai, régi községi iskola ad otthont három osztályban az elsős diákoknak. Tehát jelenleg négy helyszínen folyik nevelő-oktató tevékenység.

 

Központi épület: 2310 Szigetszentmiklós Kossuth Lajos utca 11.

„Buga”: 2310 Szigetszentmiklós Kossuth Lajos utca 17.

„Petőfi”: 2310 Szigetszentmiklós Petőfi utca 13.

„Gyógypedagógia”: 2310 Szigetszentmiklós Kossuth Lajos utca 21.

 

Diáklétszám:                         852 fő

Tantestület:                            70 fő

Pedagógiai munkát segítők:  10 fő                         

Technikai dolgozók:               11 fő

  

A "Buga"

Az állagmegóvás és az épületen végzett rendszeres karbantartás ellenére az 1851-ben épült, parasztházból tantermekké átalakított vályog épület feladta a küzdelmet, 2019-ben le kellett bontani. Az épületegyüttes téglából épült része szinte műemléki jelleget ölt, jelenleg ebédlő, napi 450 diák étkeztetésének színhelye. Az épület utcafronti részén melegítőkonyha üzemel. Az épülethez tartozó sportudvaron kulturált körülmények között, az atlétika, a labdajátékok, és egyéb szabadtéri szabadidős tevékenységek űzéséhez alkalmas terület áll rendelkezésre az iskolahasználók számára.

Iskolánk, közel 40 éve vállalta fel a város fogyatékkal élő tanulóinak nevelését, oktatását. A 2019/2020-as tanévtől a gyógypedagógiai tagozat a Kossuth utcai Református Templom három, tanteremmé alakított, újonnan épített közösségi termébe költözött.

Jelenleg 3 csoportban folyik gyógypedagógiai oktatás. Két csoportban enyhe, egy csoportban középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókkal. Mind a nyolc évfolyamon tanul diák. A szülői igényeket felmérve egy napközis csoport indítására volt szükség.

Mindhárom csoportot képzett gyógypedagógus vezeti gyógypedagógiai asszisztensek segítségével.

 

A "Petőfi"

A Petőfi utcai három tantermes iskola jelenleg az első osztályos kisdiákok helye, ahol a gondozott tágas tantermek, és az udvari játékokkal felszerelt iskolaudvar megfelelő átmenetet biztosít az óvodából, az iskolai beilleszkedésre. Négy párhuzamos első osztályból az egyik, a központi épületben, három a „Petőfiben” tanul.

2015-től egy melegítőkonyha és egy ebédlő megépítése könnyítette meg a diákok mindennapjait, így nem kell naponta közel 90 gyermekkel a Bugára átsétálni az olykor szélsőséges időjárási viszonyok között, és a diákok átkísérése nem töri meg a napot.  

2019. áprilisától a szülők és diákok biztonságát, a nehézkes parkolási lehetőséget szem előtt tartva, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata egy parkolót létesített közvetlenül az iskola melletti telken.

 

A központi épület

A központi épület tantermei gondozottak, jól felszereltek, a bútorzat minden teremben egységes, a használók életkorának megfelelő. Két felszerelt számítástechnika terem, logopédiai szoba, természettudományi előadóterem, rajzterem, egy kicsi könyvtár, egy tornaszoba, és a tornaterem biztosít lehetőséget szaktantermi foglalkozásokra.

A természettudományos tantárgyak, a matematika és a magyar oktatás kiemelt szerepet kapott. A matematika és magyar tantárgyakat minden diák emelt óraszámban, és különböző szintű, tudásszint alapján kialakított csoportokban tanulhatja. A nyelv- és számítástechnika tanítás is csoportbontásban folyik, a kisebb létszámból adódó gyorsabb haladás érdekében. A 2011. évi Köznevelési Törvény értelmében 2012. szeptember 1-től, a mindennapos testnevelés órák megvalósítása okoz némi nehézséget, ezért külső helyszíneken is kell testnevelés órákat tartani, ahová vagy busszal, vagy gyalog jutnak ki a diákok.

 

Szakköreink, és tanórán kívüli foglalkozásaink mind diákjaink nevelését oktatását, különböző szintű fejlesztését szolgálják. Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások az egyéni diákigények megvalósulását segítik.

 

Iskolánk alapítója 1690-ben az akkori református egyházközség volt. Az alapító szellemiségéhez híven, a hagyomány tiszteletéből adódóan évfolyamaink „a” osztályai a református osztályok. „Refis” osztályaink aktív résztvevői az egyház által szervezett közösségi rendezvényeknek, ezért iskolai munkatervünkben azok időpontjait rögzítettük. Az „a” osztályokba nem kizárólag református, hanem más egyházközösséghez tartozó diák is beiratkozhat.

 

Iskolánk speciális szolgáltatásai azok a speciális fejlesztési feladatok, melyeket az utazó gyógypedagógiai hálózat, valamint iskolánk saját fejlesztő pedagógusai látnak el, foglalkoznak fejlesztésre szoruló tanulóinkkal. Heti két alkalommal pszichológus és heti egy délután a Nevelési Tanácsadó szakembere segíti az iskolában folyó nevelési oktatási tevékenységet.

Iskolaorvosi, védőnői és fogászati szolgáltatás valamennyi tanulónk rendelkezésére áll.

Iskolai diákönkormányzatunk optimális szervezeti kereteket biztosít a demokratikus tanulói joggyakorláshoz, rendezvényei révén színesíti a közösségi programokat. Tanulóközösségünket érintő kérdésekben komoly partnerünk az iskolai Szülői Munkaközösség, Iskolaszék.

 

Remélem, iskolánk fő tevékenységeinek rövid bemutatása felkeltette érdeklődését.

 

Szigetszentmiklós, 2019. november 8.

 

                                                                           Noseda Tibor

                                                                               igazgató