Aktuális
2024.06.06.-07. Tanulmányi kirándulás
2024.06.14. 18 óra Ballagás
2024.06.18. Református tanítók sírjának koszorúzása
2024.06.20. DÖK Nap
2024.06.21. Utolsó tanítási nap
2024.06.27. 18 óra Tanévzáró ünnepély
 
 

Álláshirdetés 2023/2024

- tanító
- gyógypedagógus
- biológia szakos tanár

- matematika szakos tanár
- angol szakos tanár

Titkárság nyitvatartás
Hétfő: 7:45 - 13:00
Kedd: -
Szerda: 7:45 - 13:00
Csütörtök: 7:45 - 15:30
Péntek: 7:45 - 12:00
(13:00-13:30 ebédszünet)

 

 

Digitális segédanyagok:

 

FELMÉRÉS

Számos

Egér mozgatása

Bal klikk

Jobb klikk

Húzás

Dupla katt

Nyílak

Billentyűk

Puzzle

Színező

Memória

Okosdoboz

Learningapps

Videokos

Wordwall

Pontok összekötése

Frozen

Minecraft

Star wars


Tisztelt Érdeklődő! 
Köszöntöm Önt a Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola honlapján, megtiszteltetés, hogy érdeklődéssel fordul iskolánk oktató-nevelő tevékenysége felé.
 
Szigetszentmiklós, a főváros vonzáskörzetében elhelyezkedő kisváros, az utóbbi években egyre népszerűbb lakóhely. Sokan telepednek le a városban, ezáltal megnőtt a lakosok, és természetesen az iskolások száma. Évről-évre egyre több, és a köznevelés valamennyi intézménytípusa megtalálható a folyamatosan bővülő településen. Működik több állami és magán bölcsőde, óvoda, és 2013. szeptemberétől már öt általános iskola, két gimnázium, valamint egy technikum.
 
Szigetszentmiklóson a szervezett oktatást 1690-től számítjuk. Akkor a református egyház helyi egyházközsége összefogta az iskoláskorú fiatalokat, és a kor elvárásainak megfelelően tanította őket. Az egyházközség a jelenlegi Kossuth utcában helyezkedett el, így mondhatjuk, hogy az az iskola volt a mai – eredetileg 1. számú Általános Iskolaként elkeresztelt – Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola jogelődje. Régi alapító okiratunkban szerepel is az 1690-es dátum. A történelmi távlatoktól a mai napig az oktatás sokat változott, és az ugrásszerűen megemelkedett létszám, valamint a mai kor elvárásai miatt folyamatosan, néha kényszerből, de jobbító szándékkal változik.

Telephelyeink:
A központi épület:
Az iskola 1959-ben megépített Kossuth Lajos utcai épülete a központi
telephely. Elsőtől nyolcadik évfolyamig átlagosan három párhuzamos
osztályban folyik nevelő-oktató tevékenység.
A központi épület tantermei gondozottak, jól felszereltek, a bútorzat
minden teremben egységes, a használók életkorának megfelelő. Két
felszerelt számítástechnika terem, logopédiai szoba,

természettudományi előadóterem, rajzterem, egy kicsi könyvtár, egy
tornaszoba, és a tornaterem biztosít lehetőséget szaktantermi
foglalkozásokra.
A természettudományos tantárgyak, valamint a matematika és a magyar
oktatás kiemelt szerepet kapott. A matematika tantárgyakat minden diák
emelt óraszámban, és különböző szintű, tudásszint alapján kialakított
csoportokban tanulhatja. A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyat
szintén tudásszint alapján bontott csoportokban. A nyelv- és
számítástechnika tanítás is csoportbontásban folyik, a kisebb létszámból
adódó gyorsabb haladás érdekében. A 2011. évi Köznevelési Törvény
értelmében 2012. szeptember 1-től, a mindennapos testnevelés órák
megvalósítása okoz némi nehézséget, ezért külső helyszínen, az iskola
sportudvarán rendszeresen kell testnevelés órákat tartani. A szabadban
végzett sportolás egészséges, ezért azt valljuk, nincs rossz idő, csak
rossz felszerelés.
Szakköreink, és tanórán kívüli foglalkozásaink mind diákjaink nevelését
oktatását, különböző szintű fejlesztését szolgálják. Felzárkóztató és
tehetséggondozó foglalkozások az egyéni diákigények megvalósulását
segítik.
Iskolánk alapítója 1690-ben az akkori református egyházközség volt. Az
alapító szellemiségéhez híven, a hagyomány tiszteletéből adódóan
évfolyamaink „a” osztályai a református osztályok. „Refis” osztályaink
aktív résztvevői az egyház által szervezett közösségi rendezvényeknek,
ezért iskolai munkatervünkben azok időpontjait rögzítettük. Az „a”
osztályokba nem kizárólag református, hanem más egyházközösséghez
tartozó diák is beiratkozhat.


A „Buga” telephely:
Tanító úrról elnevezett telephely a Kossuth Lajos utcában, a központi
épülettől öt ház távolságra található a „Buga”, az iskolai sportudvar és
ebédlő.
Az állagmegóvás és az épületen végzett rendszeres karbantartás
ellenére az 1851-ben épült, parasztházból tantermekké átalakított vályog
épület feladta a küzdelmet, 2019-ben le kellett bontani. Az
épületegyüttes téglából épült része szinte műemléki jelleget ölt, jelenleg
ebédlő, napi 400 diák étkeztetésének színhelye. Az épület utcafronti
részén melegítőkonyha üzemel. Az épülethez tartozó sportudvaron
kulturált körülmények között, az atlétika, a labdajátékok, és egyéb
szabadtéri szabadidős tevékenységek űzéséhez alkalmas terület áll
rendelkezésre az iskolahasználók számára.

A Petőfi utcai telephely:
 A Petőfi utcai három tantermes iskola 2013. szeptember 1-ig az első
osztályos kisdiákok helye volt, ahol a gondozott tágas tantermek, és az
udvari játékokkal felszerelt iskolaudvar megfelelő átmenetet biztosított az
óvodából, az iskolai beilleszkedésre. A Tankerületi Központ az épületet
részben felújíttatta, így oda beköltözhettek 2013. szeptember 1-től, a
gyógypedagógiai tanrend szerint haladó, speciális tagozatos tanulók.
2015-től egy melegítőkonyha és egy ebédlő megépítése könnyítette meg
a diákok mindennapjait, így nem kell naponta a gyermekekkel a Bugára
átsétálni az olykor szélsőséges időjárási viszonyok között. 2019.
áprilisától a szülők és diákok biztonságát, a nehézkes parkolási
lehetőséget szem előtt tartva, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
egy parkolót létesített közvetlenül az iskola melletti telken.
Központi épület: 2310 Szigetszentmiklós Kossuth Lajos utca 11.
„Buga”: 2310 Szigetszentmiklós Kossuth Lajos utca 17.
„Petőfi”: 2310 Szigetszentmiklós Petőfi utca 13.

Engedélyezett létszámok:
Diáklétszám:                         657 fő
Tantestület:                            53,25 fő
Pedagógiai munkát segítők:  11,5 fő                        
Technikai dolgozók:               10,5 fő
Az iskolai életben az a fő cél, hogy minden diák okosabban menjen ki az
iskolakapun délután, mint ahogy azon reggel bement.
Remélem, iskolánk bemutatása felkeltette érdeklődését!
 
Szigetszentmiklós, 2023. október 13.


 
                                                                           Noseda Tibor
  igazgató