Aktuális események 2020/2021
 

Aktuális események 2020/2021

Aktuális események 2020/2021

Tájékoztató a 2016/2017. évi tankönyvrendelésről

 

Tájékoztató a 2016/2017. évi tankönyvrendelésről

 

  • Az általános iskolák 1., 2., 3., 4. évfolyamán az állam átvállalja a tankönyvek költségeit, és térítésmentesen biztosítja a tanulók részére.

·         Alaprendelésnél megszűnik a visszáru.

·         A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

·         Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

  • Szülők részére kialakított felület megnyitása: április 15. (www.szuloifelulet.kello.hu):
    • a diákok adatainak ellenőrzésére,
    • az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (A felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon.), és
    • a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából.
  •  A kiszállított tankönyvek alapján történik a számlázás, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.

·         A fizetős diákok számláit egyben küldik ki az iskolákba 2016. augusztus 22 – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelzik.

·         A tankönyvekhez egy  egyszerűsített átadás-átvételi dokumentumon küldenek, melyen a szülő vagy a tanuló aláírásával igazolja az átvételt.  Az iskola átadja a fizetős diákoknak a könyveket a hozzá tartozó számlával.

·         A normatív támogatásra jogosult tanulók -az előző évekhez hasonlóan– a könyvek egy részét ingyenesen, saját példányként megkapják. Egy részét könyvtári példányokkal tudjuk biztosítani. Amennyiben a szülő úgy nyilatkozott, hogy nem igényli a könyvtári tankönyvet-, úgy a KELLO webshopjában rendelheti meg a hiányzó könyveket. Tehát ezekre a tankönyvekre vonatkozóan, nem lesz iskolai rendelés.

A tankönyvrendelésre vonatkozó, szülőket érintő határidők:

·         Április 1.  Az iskola által kiküldött igénylőlap (normatív támogatásra jogosultság), és az igazolás másolatának beküldése.

·         Április 11-i héten a tankönyvlista hazaküldése szülői jóváhagyásra.

·         Április 20. A szülő által jóváhagyott lista visszaküldése.

·         Augusztus 3.-szeptember 15. tankönyvszámlák befizetésének időszaka.

·         Szeptember 1. tankönyvek kiosztása, jogosultságot igazoló, érvényes dokumentumok leadása.

Kérjük, hogy amennyiben a normatív támogatásra vonatkozóan változás áll be, arról haladéktalanul értesítsék az iskolát!